Krachtgerichte Gesprekken


'Krachtgerichte Gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten sterk ‘empowert’. Het is gebaseerd op de oplossingsgerichte en narratieve gespreksmodellen. Het geeft handvaten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, doelen, intenties, dromen, vormen van hoop, levensovertuigingen ...).

Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Maar hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander? … Je hebt concrete gespreksleidraden en -vaardigheden nodig. 

Krachtgerichte gespreksvaardigheden ondersteunen hulpverleners hierbij. Hierdoor kunnen hun gesprekspartners, zelfs wanneer zij worstelen met impactvolle problemen of beperkingen: 

 • Meer helderheid krijgen over eigen vaardigheden, vormen van levenskennis, intenties, dromen, hoop, waarden,  … 
 • Er ook meer voeling mee krijgen,
 •  Stappen zetten en ideeën denken die hierbij passen,
 •  Zichzelf ervaren als een unieke en respect-waardige persoon,
 • Rode draden gaan ervaren – in de loop van hun leven - rond dierbare thema’s,
 • Levenservaringen in verhaal brengen die de persoon sterken, 
 • Uitdrukking geven aan pijnlijke ervaringen op een veilige manier (zonder overweldigd te worden en zonder negatieve conclusies over zichzelf),
 • Een ervaring van invloed en regie ontwikkelen,
 •  Zich meer verbonden gaan voelen met belangrijke anderen (uit het heden en het verleden).

 

Tijdens Krachtgerichte Gesprekken kan ervaringskennis (h)erkend worden als iets dat er toe doet, en dat zelfs in aanmerking komt om gedeeld te worden. De eigen ervaring wordt in ere hersteld.

Dit gespreksmodel ondersteunt sterk de missie van Herstelondersteunende Zorg. Door wat er in dit soort gesprekken gebeurt, wordt het meer mogelijk voor mensen om

 • te herstellen,
 • (terug) op de been te komen,
 • in beweging te komen,
 • stappen of stapjes te zetten in een richting die iets betekent voor hen,
 • een waardige identiteit te ontwikkelen.

 

 Inspiratie

Dit gespreksmodel is gebaseerd op 2 modellen voor helpende gesprekken: dat van de oplossingsgerichte therapie en dat van de narratieve therapie. Deze modellen worden allebei gekenmerkt door:

 • een uitgesproken focus op krachten bij mensen, relaties, de omgeving,
 • een focus op de (te ontdekken) ervaringskennis van mensen veeleer dan op expertkennis,
 • een grote zorg voor de identiteit van de cliënt,
 • een zorgvuldige aandacht voor het hoe-en-wat van helpende  gesprekken.


Samen bieden de 2 modellen een rijke waaier aan mogelijkheden om onze gesprekken met cliënten echt helpend te maken.